دانلود رایگان


پاورپوینت درمورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت درمورد نقد و بررسی معنویت مدرن وعرفانهای کاذب

دانلود رایگان پاورپوینت درمورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت درمورد نقد و بررسی معنويت مدرن وعرفانهاي کاذب
قالب بندی: پاورپوینت
محتویات
قسمتی از پاورپوینت
خاستگاه معنويت مدرن
.1معنويت مدرن در راستاي پاسخ به نسبت ميان عقل و دين و جمع سنت و تجدد شکل گرفته است. معنويت مدرن برآيند ادراک دو ضرورت است ؛ ضرورت مدرن بودن و ضرورت فرارفتن از ماديت و توجه به ساحتهاي برتر وجود انسان.
  1. معنويت را منشأ ديگري نيز هست و آن کاهش درد و رنج است. از اين نظر، معنويت رنگ وبوي روان شناختي پيدا مي نمايد؛ روان شناسي اي که ناظر به بهداشت رواني و زندگي بهتر و بي غدغه تر است.
چيستي معنويت مدرن

معنويّت مدرن نحوه اي مواجهه
با جهان هستي است که در اثر آن، شخص با رضايت باطن زندگي مي کند و دستخوش اضطراب ، دلهره و نوميدي نمي شود.
مؤلفه هاي رضايت باطن
1. آرامش( رنجهاي بيروني و دروني انسان را آزار ندهد).
  1. شادي (آدمي افسرده و بي نشاط نباشد).
    1. اميد(به زندگي دنيوي خود اميدوار بوده و نسبت به آينده خوش بين باشد).
بررسی
عرفان هاي کاذب مفهوم شناسي
.1عرفان: در اصطلاحي عام و کلي به معناي نوعي درک حقايق است که از راه دل و شهود به دست آمده باشد. أ. عرفان حقيقي: شناخت شهودي و باطني خداي متعال، اسماء، صفات و افعال او هدف: قرب الهي؛ شيوة سلوکي: تابع شريعت و دستورات الهي
ب. عرفان کاذب: هدف: رضايت خاطر؛ شيوة سلوکي: بي توجه به شريعت
و . . . . . . .


پاورپوینت درمورد نقد و بررسی معنویت مدرن وعرفانهای کاذب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


Syllabus Design (Peter Robinson)

پاورپوینت تاریخ تحلیلی صدر اسلام محمد نصیری..

دانلود پاورپوینت برج ایفل 23 اسلاید

تحقیق در مورد فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با مقوله ی فرهنگ 19 ص

خون

دانلود پاورپوینت در مورد عایق کاری ساختمان ..

تحقیق.. ورزش پزشکی 95 ص

دانلود فایل گزارش کارآموزی محصولات لبنی می ماس..

دانلود فایل تحلیل محتوای کتاب علوم ششم دبستان.

دانلود اقدامات اوليه در آسيب هاي ورزشي