دانلود رایگان


پاورپوینت درمورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت درمورد نقد و بررسی معنویت مدرن وعرفانهای کاذب

دانلود رایگان پاورپوینت درمورد نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت درمورد نقد و بررسی معنويت مدرن وعرفانهاي کاذب
قالب بندی: پاورپوینت
محتویات
قسمتی از پاورپوینت
خاستگاه معنويت مدرن
.1معنويت مدرن در راستاي پاسخ به نسبت ميان عقل و دين و جمع سنت و تجدد شکل گرفته است. معنويت مدرن برآيند ادراک دو ضرورت است ؛ ضرورت مدرن بودن و ضرورت فرارفتن از ماديت و توجه به ساحتهاي برتر وجود انسان.
  1. معنويت را منشأ ديگري نيز هست و آن کاهش درد و رنج است. از اين نظر، معنويت رنگ وبوي روان شناختي پيدا مي نمايد؛ روان شناسي اي که ناظر به بهداشت رواني و زندگي بهتر و بي غدغه تر است.
چيستي معنويت مدرن

معنويّت مدرن نحوه اي مواجهه
با جهان هستي است که در اثر آن، شخص با رضايت باطن زندگي مي کند و دستخوش اضطراب ، دلهره و نوميدي نمي شود.
مؤلفه هاي رضايت باطن
1. آرامش( رنجهاي بيروني و دروني انسان را آزار ندهد).
  1. شادي (آدمي افسرده و بي نشاط نباشد).
    1. اميد(به زندگي دنيوي خود اميدوار بوده و نسبت به آينده خوش بين باشد).
بررسی
عرفان هاي کاذب مفهوم شناسي
.1عرفان: در اصطلاحي عام و کلي به معناي نوعي درک حقايق است که از راه دل و شهود به دست آمده باشد. أ. عرفان حقيقي: شناخت شهودي و باطني خداي متعال، اسماء، صفات و افعال او هدف: قرب الهي؛ شيوة سلوکي: تابع شريعت و دستورات الهي
ب. عرفان کاذب: هدف: رضايت خاطر؛ شيوة سلوکي: بي توجه به شريعت
و . . . . . . .


پاورپوینت درمورد نقد و بررسی معنویت مدرن وعرفانهای کاذب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد اسپیکر

دانلود پاورپوینت مروری بر مدیریت پسماند در شرکت ملی گاز

تحقیق در مورد جذاب نمودن درس انشا براي دانش آموزان در پايه ي پنجم

تحقیق در مورد واحد بهداشت محيط و حرفه اي

پاورپوینت درس هشتم عربی سال چهارم انسانی (حال و تمییز)

تحقیق درباره آبراهام لینکلن 9 ص

تحقیق در مورد ساختار مغز استخوان 53 ص

تحقیق؛ ترانس ولتاژ

برنامه‌ریزی خطی

پروژه اندازه گيري و كنترل كيفيت