دانلود رایگان


مقاله درباره نیشابور - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله درباره نیشابور

دانلود رایگان مقاله درباره نیشابور مشخصات فایل
عنوان نیشابور
محتویات
مقدمه
وجه تسميه نيشابور
آثار باستاني و تفريحي نيشابور
برخي از آداب و رسوم مردم نيشابور
مراسم ماه محرم و صفر
تمناي باران و مراسم چوله قزك
خزانه ي واژگان
منتخبي اندك از واژه هاي جالب توجه نيشابوري
برخي از اعتقادات و باورهاي مردم نيشابور
قسمتی از متن
مقدمه
فرهنگ عامه ي هر منطقه، هر قوم، هر شهر بيان كننده ي آرمان ها، انديشه ها و تجربه هاي ارزنده اي است كه نسل ديروز را به امروز پيوند مي دهد و ارزش ها، هنجارها، سنت ها و حكمت هاي زندگي را به نسل هاي بعد منتقل مي كند. اين سنت ها و انگاره هاي اجتماعي به زندگي مردم، معني و مفهوم مي بخشد و آنها را به ادامه ي زندگي دلگرم مي كند. پيداست كه اگر اين وابستگي ها از آنها گرفته شود، كار و تلاش و اميد و آرزو به بن بست مي رسد. پيوند مداوم بين نسل ها از رهگذر فرهنگ عامه، باعث پويايي انديشه، ابتكار و خلاقيت و توسعه ي فرهنگي در جامعه ي انساني مي گردد. مگر نه اينكه هر بنايي را بر مبنايي بايد ساخت و بي جا نگفته اند كه ملتي كه گذشته اش را نشناسد، آينده اش را نمي تواند بسازد .


وجه تسميه نيشابور
نيشابور شهري است در قلب خراسان، ساختن نيشابور را به شاپور اول ساساني نسبت
مي دهند و اسم شهر را به معني نهاده نيك شاپور مي دانند.
ابرشهر نام قديم نيشابور است، احتمال دارد كه اين نام در اصل شهر آپارناك يا آپارني و جايگاه يكي از سه قبيله مهم پارت بوده باشد كه شاهنشاهي نيرومند اشكاني را بنياد كردند.
قديمترين سندى كه از نيشابور ياد مى‏كند اوستا است كه با واژه رئونت‏ به معنى جلال و شكوه از آن نام مى‏برد. احتمالا اين واژه بعدها به كلمه ريوند تبديل شده كه اكنون نام دهستانى از توابع نيشابور است. در برخى از متون دوره اسلامى نام ديگر نيشابور ابرشهر آمده است كه مسلما اين لفظ در دوره‏هاى قبل از اسلام به كار مى‏رفته است. سكه‏هاى مكشوفه، اين موضوع را مدلل مى‏سازد. براى نمونه در سكه‏اى كه تصوير قباد ساسانى را نشان مى‏دهد كلمه ابرشهر ديده مى‏شود.
بحث درباره كلمه ابرشهر زياد است از آن جمله برخى ابرشهر را از ريشه اپرناك گرفته‏اند كه مربوط به قوم پرنى‏ است كه اسلاف پارتيان مى‏باشند. بعضى ابرشهر (با سكون ب) گويند كه مراد شهرى ابرى يا شهرى مرتفع كه به ابرها نزديك است. اين هر دو قول بدون مبنا و اصولا مردود است اگر چه براى سند اول هنوز جاى تامل باقى است اما اگر ابر را فارسى قديم بر به معنى بلند جايگاه و رفيع و بزرگ بدانيم كلمه ابرشهر مقبولتر مى‏نمايد.
مسكوكاتى كه از دوران باكتريان در افغانستان به جاى مانده از پادشاهى به نام نيكه‏فور ياد مى‏كند كه دامنه فرمانروايى او تا نيشابور گسترش داشته و به روايتى اين شهر را وى بنا نهاده است كه بعدها به نيسه‏فور و نيسافور و نهايتا به نيشابور تبديل شده است. نيسافور در گويش عرب به معنى شى‏ء سايه‏دار است و شايد در آن جا درختهايى وجود داشته كه سايه‏گستر تارك خستگان بوده است.
واژه نيشابور در دوره ساسانى همه جا به شكل نيوشاپور آمده است كه آن را به معنى كار خوب شاپور يا جاى خوب شاپور گرفته‏اند زيرا شاپور دوم اين شهر را تجديد بنا كرد ولى به روايت اغلب مورخان شاپور اول بانى آن بوده است. اگر مطلب بالا را در مورد نوسازى اين شهر قرين صحت ‏بدانيم، كلمه نيو مى‏توان به شكل امروزى آن نو تعبير كرد و معنى نيشابور چيزى جز شهر نوسازى شده شاپور نخواهد بود و ديگر دليلى براى بحث در مورد شاپور اول و دوم وجود نخواهد داشت. زيرا كه بعضى از مورخان در انتخاب هر يك از آن دو دچار شك شده‏اند ولى قدر مسلم بانى اوليه بايد شاپور اول باشد و پس از وقوع زلزله‏اى شاپور دوم امر به ترميم و بازسازى آن كرده است و اين به هر حال كار نيك شاپور دوم بوده است كه به لفظ نيوشاپور از آن ياد كرده‏اند.
نيشابور در اوايل اسلام به ابرشهر معروف بود كه در سكه‏هاى دوره‏هاى اموى و عباسى به همين نام آمده است. ايران‏شهر هم گفته‏اند كه شايد عنوانى افتخارى براى اين شهر بوده است. البته چون يكى از چهار شهر كرسى‏نشين خراسان بود لقب ام‏البلاد هم براى خود كسب كرده است.
در قرون وسطى ايالت‏خراسان به چهار قسمت‏يعنى چهار ربع تقسيم مى‏گرديده و هر ربعى به مركزيت‏ يكى از چهار شهر بزرگ نيشابور، مرو، هرات و بلخ خوانده مى‏شده و در زمانهاى مختلف يكى از اين شهرها مركزيت تمام خراسان بزرگ را به عهده داشته و نيشابور نيز از زمان طاهريان به بعد به عنوان پايتخت انتخاب گرديده است و گفته‏اند كه: اين شهر از قاهره قديم (فسطاط) بزرگتر و از بغداد جمعيتش بيشتر و از بصره جامعتر و از قيروان عاليتر بوده و 44 محله داشته و 50 خيابان اصلى و مسجدى ممتاز و كتابخانه‏اى با شهرت جهانى و يكى از چهار شهر شاهى امپراطورى خراسان بوده است .‏
گويند كه عمروليث صفار چون نيشابور را به زير نگين درآورد، گفت:
شهري را گرفته ام كه گل آن خوردني، بوته ي آن ريواس و سنگ هاي آن فيروزه است
امروز اگر آن دلاور سيستاني بر نيشابور دست مي يافت جاي آن بود كه نخست از گرفتن شهري بر خويشتن ببالد كه گنجور و گوهرستان واژه هاي ناب پارسي است.
سرزمين رسالت خيز و جايگاه دانشي مردان بزرگ
نيشابور پيش از اسلام، همچون عروسي است آرميده بر دامان پيروزه رنگ بينالود استوار و سرافراز که در فضايي مه آلود، اما جان دار و پر تپش، به حيات خود ادامه مي دهد. بعد از اين دوران، نام نيشابور را زينت بخش بُعد تاريخي و اساطيري شاهنامه ي حکيم طوس، مي بينيم.
آب و هواي بهشت آساي اين دامنه ي پر برکت، شاپور اول ساساني را بر آن داشت تا اولين سنگ بناي تمدن تازه را بر آن نهد. پس از او و در عهد شاپور دوم، نيشابور گسترش يافته و سپس يزدگرد دوم، اين شهر را براي زندگي برگزيد.
ساسانيان برخلاف اسلاف خود، استبداد را شيوه ي حکومت خويش قرار دادند و يک آزادي خواه نيشابوري به نام مزدک ، عليه بيدادگري هاي آنان قيام کرد.
اگر نيم نگاهي به بعضي آثار، درباره ي اَبرشهر داشته باشيم، با نام بزرگ ديگري چون ماني آشنا مي شويم که بسياري او را نيز از تخمه ي نيشابوريان، و از پدري دانشمند به نام فاتک مي دانند. اگر محقق گردد که اين دو انديشمند، نيشابوري اند، مي توان گفت اين سرزمين، از ديرباز رسالت خيز، و جايگاه دانشي مردان بزرگ و نامبردار بوده است.
بد نيست بدانيد كه:
1- زرتشت يكي از سه آتشكده ي معروف ايران را به نام مهربرزين در كوه هاي نيشابور ساخت.
2- در زمان ساسانيان نيشابور بعد از تيسفون پايتخت دوم امپراطوري بوده است.
3- نيشابور تاكنون سه زلزله ي ويرانگر و دو بار حمله ي مغولان را از سر گذرانده است.
4- اهل خراسان هر شهري را به چيزي نسبت مي دهند. اهل نيشابور را به يك بار گفتن.
آثار باستاني و تفريحي نيشابور
1- آتشكده ي برزين مهر كه در عهد ساساني در ناحيه ي ريوند نيشابور قرار داشته است.
2- محوطه ي باستاني شهر كهن نيشابور با وسعت بيش از 3500 هكتار كه مجموعه هاي آرامگاه عطار، آرامگاه كمال الملك، مقبره ي سعيد بن سلام مغربي، آرامگاه فضل بن شاذان، مقبره ي مشاهير و مقبره ي يغما شاعر خشتمال نيشابوري در آن واقع است.
3- محوطه ي باستاني شادياخ كه در قرن سوم به مدت 60 سال مقرّ طاهريان بوده است و مسجد عقيل در اين محل قرار داشت كه در آن كتابخانه اي نيز مشتمل بر 5000 جلد كتاب از انواع علوم وجود داشت كه توسط غزها به آتش كشيده شد.
4- بافت قديم شهر فعلي نيشابور كه اين شهر داراي 4 دروازه بود كه به دروازه هاي عراق، دروازه مشهد، دروازه باغات، و دروازه ي ارگ معروف بودند.
5- كاروانسراي نيشابور مربوط به دوره ي صفويه كه در دوره ي قاجاريه و اوايل دوره ي پهلوي به عنوان محلّ نگهداري فقرا و ايتام استفاده مي شده است.
6- بازار سرپوشيده ي نيشابور مربوط به دوره ي صفويه كه تنها قسمت باقيمانده از بازار بزرگي است كه از حوالي دروازه مشهد شروع و به دروازه ي عراق منتهي مي شد و متأسفانه بخش اعظم آن از بين رفته است.
7- مسجد جامع نيشابور كه يكي از بناهاي با ارزش تيموري است كه پنج قرن پيش توسط پهلوان علي كرخي فرزند بايزيد كرخي ساخته شد.
از جمله مكان هاي تفريحي نيشابور نيز مي توان به مسجد چوبي اشاره كرد. اين مسجد كه در جهان منحصر به فرد مي باشد از حدود 13 تن از انواع چوب هاي صنعتي ساخته شده و با وجود چوبي بودن در مقابل زلزله هايي با قدرت 8 ريشتر هم مقاوم است.
از ديگر مكان هاي تفريحي نيشابور، اردوگاه بين المللي باغرود با گنجايش بيش از 5000 نفر است كه مقام دوم اردوگاه هاي كشور را داراست.
برخي از آداب و رسوم مردم نيشابور
عروسي؛ عروسي معمولا دو شبانه روز به طول مي انجامد. روز اول پدر داماد و اقوام و فاميل را به خانه ي خويش دعوت مي نمايد و داماد نيز بر تختي كنار مجلس مي نشيند و هر يك از مدعوين پول يا گوسفند به داماد هديه مي كند. روز بعد زن سلماني سر و صورت عروس را آرايش مي نمايد. لباس هاي داماد رااز خانه ي عروس و لباسهاي عروس را از خانه ي داماد با ساز و دهل به حمام مي برند و آنها را با لباس هاي نو به خانه بر مي گردانند.
عروس بردن؛ هنگام عروس كشاني، يكي از زنان فاميل داماد وسيله اي را از خانواده ي عروس كه به آن عقل عروس مي گويند برمي دارد و در خانه ي داماد آنرا به عروس
مي دهد. عروس را بر اسبي سوار مي كنند و افسار اسب را دايي يا پسر عمو يا برادر عروس مي كشد و تا خانه ي داماد او را همراهي مي كند. چند زن نيز با عروس به خانه ي داماد ميروند و يك الي دو شب آنجا مي مانند. عروس را با ساز و دهل به خانه ي داماد مي برند. جلو خانه ي داماد عروس پاانداز طلب مي كند و تا پاانداز به او ندهند وارد خانه نمي شود. مادر يا پدر يا برادر داماد، گوسفند يا هديه اي ديگر به عروس مي دهد تا وارد شود. رنگ لباس عروس سفيد و محل حجله گاه، خانه ي داماد است. مادر عروس يك روز بعد از عروسي به افرادي كه به داماد هدايايي دادند يك دستمال و مقداري شيريني مي دهد. پدر عروس بعد از سه روز از عروسي يكي از فاميل يا برادر عروس را به خانه داماد مي فرستد و عروس و داماد را به خانه ي خود دعوت مي كند و گوسفند يا قطعه زميني را به آنها هديه
مي دهد.
شب يلدا
در اين شب ميزبان گوسفندي را ذبح نموده و از ميهمانان پذيرايي مي نمايد. مردم در حد امكان در شب يلدا هندوانه مي خورند و معتقدند كه هر كس در اين شب هندوانه بخورد تابستان، زياد تشنه نمي شود.
مراسم ماه محرم و صفر
در روز عاشورا مردم در قالب هئيت هاي عزاداري ضمن انجام مراسم ويژه به تهيه و پخت غذا كه اغلب حليم است مبادرت مي ورزند. در اين روز علم ها را از مساجد بيرون مي آورند. در روستاهاي اسحاق آباد و كليدر، بار و بسياري از نقاط ديگر نيشابور، نمايش شبيه خواني برگزار مي شود.
تمناي باران و مراسم چوله قزك
با توجه به اين كه كشاورزي و دامداري در اغلب نقاط نيشابور اساس زندگي معيشتي مردم را تشكيل مي دهد و آب، به عنوان محور توليد در اين مناطق نقش حياتي دارد، در موارد كمبود آب و نزولات جوي جهت نزول باران در برخي نقاط شهرستان مردم دعا نوشته و به شاخه هاي درختان مي بندند و يا زنان آش بي بي فاطمه مي پزند و بين همسايه ها پخش مي كنند و در برخي مناطق نيز مردم سه روز متوالي روزه مي گيرند و در آخرين روز به صحرايي
مي روند و از خدا دسته جمعي طلب باران مي كنند. در مراسم چوله قزك نيز گروهي از كودكان در روستا، مترسكي مي سازند و به آن پارچه هايي الوان و لباسهايي بلند مي پوشانند و در كوچه هاي ده راه مي افتند و مي خوانند؛


مقاله درباره نیشابور


وجه تسمیه نیشابور


آثار باستانی و تفریحی نیشابور


برخی از آداب و رسوم مردم نیشابور


مراسم ماه محرم و صفر


تمنای باران و مرا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی

سامانه در حال بروزرسانی آمار اعضا است لذا آمار صحیح نیست. لطفا ۲۰ دقیقه بعد مراجعه ...

خیام - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مرگ خیام را میان سال‌های ۵۱۷–۵۲۰ هجری قمری می‌دانند که در نیشابور رخ داد. گروهی از ...

آموزش علوم تجربی - ساخت موتور الکتریکی در 10 دقیقه

آموزش علوم تجربی - ساخت موتور الکتریکی در 10 دقیقه - نگاهی تازه به علوم و آموزش آن

کتابهای تاریخی | بوکیها

درباره کتاب : محمد امینی پژوهشگر و نویسنده ایرانی مقیم ایالات متحده آمریکا است.

همه چیز درباره تسبیح - دانستنی انواع مختلف تسبیح / مقاله و ...

همه چیز درباره تسبیح:تسبیح‌های ریز و درشت و رنگارنگ، عضو جدانشدنی جانمازهای ...

خیام - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مرگ خیام را میان سال‌های ۵۱۷–۵۲۰ هجری قمری می‌دانند که در نیشابور رخ داد. گروهی از ...

مقاله ای در مورد معلولین - iransdp.com

قابل توجه اعضای محترم جامعه معلولین ایران : اطلاعیه شماره 1: با هماهنگی های به عمل آمده ...

کتابهای طلایی | بوکیها

درباره کتاب : کتاب های «طلایی» مجموعه ای از کتابچه هایی کوچک بود با زبانی بسیار ساده ...

Dotdash

Dotdash's brands help over 100 million users each month find answers, solve problems, and get inspired. Dotdash is among the fastest-growing publishers online.

متن سرود «بیست و دو بهمن روز از خود گذشتن» + صوت: مجله ...

متن سرود بیست و دو بهمن روز از خود گذشتن + صوت - مجله اینترنتی اسرارنامه دربخش های ...

مقاله | پژوهشهای ایرانی.دریای پارس.

هرچه اقتدار یک فرهنگ بیشتر باشد تأثیر آن در سایر کشورها و آفاق و اقطار بیشتر خواهد بود.

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله شنبه, ‏1387/07/13 ‏20:17:18 اگر جمعیت چین به شکل یک صف از مقابل شما راه بروند، این صف ...

Dotdash

Dotdash's brands help over 100 million users each month find answers, solve problems, and get inspired. Dotdash is among the fastest-growing publishers online.

آموزش علوم تجربی - ساخت موتور الکتریکی در 10 دقیقه

آموزش علوم تجربی - ساخت موتور الکتریکی در 10 دقیقه - نگاهی تازه به علوم و آموزش آن

همه چیز درباره تسبیح - دانستنی انواع مختلف تسبیح / مقاله و ...

همه چیز درباره تسبیح:تسبیح‌های ریز و درشت و رنگارنگ، عضو جدانشدنی جانمازهای ...

تحقیق در مورد ورزش و سلامت روح و روان

تحقیق در مورد راكتورهاي هسته اي

موزه 3 بعدی اسکچاپی ..... 128 ..... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ..... کلیپ را مشاهده نمایید.

تحقیق درمورد انقلاب صنعتی 17 ص

دانلود تحقیق در مورد بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

تحقیق درمورد شبكه هاي بيسيم کار آموزی 70 ص

بیماری های صدر اسلام 8 ص

مقاله اسحاق نیوتن

تحقیق در مورد ساخت پيزوالكتريك فلزي با استفاده از فناوري نانو 9ص

راهنمای تعمیرات مدارات الکتریکی آریو در 91 صفحه