دانلود رایگان


فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد قرارداد فروش اقساطي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات جهت تامين قسمتي از سرمايه هاي شغلي وي كه مورد قبول بانك واقع شده با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)5 صفحه - دانلود رایگاندانلود رایگان فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم قرارداد قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات جهت تامین قسمتی از سرمایه های شغلی وی که

دانلود رایگان فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد قرارداد فروش اقساطي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات جهت تامين قسمتي از سرمايه هاي شغلي وي كه مورد قبول بانك واقع شده با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)5 صفحه قرارداد فروش اقساطي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات جهت تامين قسمتي از سرمايه هاي شغلي وي كه مورد قبول بانك واقع شده با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)5 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست.
قرارداد فروش اقساطي
(به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)
********

بين امضاء كنندگان زير:
الف- بانك .................. شعبه .................. به نشاني: .................................................................................. و
ب- آقاي/ خانم- آقايان/خانمها .................. (مشخصات كامل قيد گردد) كه از اين پس در اين قرارداد متعهد/ متعهدين ناميده مي شود/ مي شوند.
ج- آقاي/ شركت .................. فرزند ................. به شماره شناسنامه .................... صادره ........................... به نشاني ........................................................................................................................................................
ثبت شده ذيل شماره .................. اداره ثبت شركتهاي شهرستان .................. با مديريت آقايان: رئيس هيات مديره: ....................................... نايب رييس هيأت مديره: ..................................................
آقاي مدير عامل ............................. و با امضاء صاحبان حق امضاء مجاز شركت .................. و مهر شركت به نشاني ........................................................................................................................................................
به موجب آگهي .................. مورخ .................. مندرج در روزنامه رسمي شماره .................. مورخ .................. با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه قرارداد حاضر منعقد گرديد.
ماده1- نظر به اينكه خريدار از بانك درخواست نموده اموالي به مشخصات ذيل را جمعا به مبلغ ................... ريال جهت تامين قسمتي از سرمايه هاي شغلي وي كه مورد قبول بانك واقع شده به وي بفروشد لذا بانك با قبول اين درخواست اموال مشروحه ذيل را به خريدار فروخت.
(مشخصات اموال): .........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
و خريدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده 5 اين قرارداد به بانك پرداخت نمايد.
تبصره- خريدار كليه خيارات متصوره قانوني را خصوصا خيار عيب و غبن ولو آنكه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود.
ماده2- بانك كالاي مورد معامله را صحيحا و سالما تحويل خريدار نمود و خريدار به تحويل و تصرف آن اقرار و اعتراف كرد.
ماده3- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه از كم و كيف و اوصاف و نيز از تمامي مشخصات اموال موضوع ماده يك و همچنين قيمت نقدي مورد معامله اطلاع كامل و كافي دارد و به هيچ وجه موضوع مبهم و مجهولي در اين رابطه براي وي وجود ندارد.
ماده4- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه كليه مجوزهاي لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانين و مقررات موجود بلامانع است.
ماده5- نظر به اينكه خريدار مبلغ .................. ريال بابت .................. درصد پيش پرداخت ثمن معامله به بانك پرداخت نموده است لذا متعهد گرديد كه باقيمانده ثمن معامله را كه عبارت از .................. ريال است در اقساط مشروحه ذيل به بانك پرداخت نموده و رسيد دريافت دارد:
........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
ماده6- بانك كليه تعهدات و تضمينات و امكانات را كه از طرف فروشنده و يا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص ديگر ضمن قرارداد خريد منعقده بين بانك و فروشنده اوليه و يا هر قرارداد ديگري براي بانك در نظر گرفته شده است از قبيل خدمات فني و جانبي، فروش قطعات و لوازم يدكي، اصلاح، تعمير، رفع نقص، همچنين همكاري كارشناسان و متخصصين سازنده ويا فروشنده ماشين آلات براي بهره برداري بهتر ازاموال موضوع قرارداد حاضررا به خريدار انتقال داد با توجه به مراتب مذكور بانك هيچگونه تعهد مستقلي رأسا در مورد ياد شده را نخواهد داشت.
تبصره- در صورتي كه انجام خدمات مذكور...............................................
با تشکر
فروشگاه فايل زندگي
فروشگاه مورد اعتماد شما


فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم قرارداد قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات جهت تامین قسمتی از سرمایه های شغلی وی که


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فرم نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

طبقه به صورت ... طبقه مسكوني كه ... از سوي طرف اول مورد قبول ... قرارداد پيش بيني شده و ...

فرم نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

طبقه به صورت ... طبقه مسكوني كه ... از سوي طرف اول مورد قبول ... قرارداد پيش بيني شده و ...

فروشگاه فایل زندگی تمام محصول ها

فرم کامل و قابل چاپ نمونه ... ورد Office Word به صورت (Doc)5 ... قرارداد فروش اقساطي از ...

فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم قرارداد قرارداد ...

... از سرمايه هاي شغلي وي كه مورد قبول بانك واقع شده با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)5 ...

وام بانک کشاورزی - banki.ir

... تامين قسمتي از سرمايه در ... هاي مورد قبول بانك ... كه به ثبت رسيده و در ...

دانلود كمك به دانش آموز در برنامه ريزي درسي..

دانلود پاورپوینت در مورد موصوف و صفت مضاف و مضاف الیه..

سیمان

تحقیق در مورد برآورد جمعيت (word)

تحقیق درباره نظری به هنر پوستر در ایران

تحقیق در مورد جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران (word)

پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز 42 ص

تحقیق درباره صنعت چاپ

تاسيس واحد زود بازده

تحقیق در مورد جوشكاري ليزر